فاکتورهای موثر در تعیین دستمزد کارگر

تابان بار 1435 > وبلاگ ما > مقالات > فاکتورهای موثر در تعیین دستمزد کارگر

فاکتورهای موثر در تعیین دستمزد کارگر

رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری در ارتباط با هزینه های استفاده از کارگر هم عنوان کرد:برای استفاده از کارگر نیز تعرفه های خاصی وجود دارد و بدین ترتیب هر کارگر برای سه ساعت فعالیت رقمی معادل ۳۰ هزار تومان و پس از آن برای هر ساعت فعالیت اضافه ۱۰ هزار تومان دستمزد می گیرد. البته باید توجه داشت که این رقم مربوط به شرایطی است که واحد مربوطه در طبقه اول باشد و برای جابه جایی فاصله ای میان خودرو و ملک وجود نداشته باشد، اما اگر شرایط به گونه ای باشد که به عنوان مثال میان واحد مسکونی با محل توقف خودرو فاصله وجود داشته باشد و به عنوان مثال یک واحد در درون کوچه بوده و ماشین مجبور به پارک کردن سر کوچه یا خیابان باشد هزینه های آن متفاوت خواهد شد. همچنین براساس طبقه ای که واحد مسکونی در آن قرار دارد هزینه ای جداگانه در نظر گرفته می شود و به طور معمول برای هر طبقه هزینه ای معادل ۱۰ هزار تومان به دستمزد اضافه می شود.

وی ادامه داد:البته طبق مقرراتی که وجود دارد جابه جایی یخچال ساید (و نه یخچال معمولی)، کتابخانه، گاوصندوق و پیانو قیمت مجزای خود را دارد و بدین ترتیب تنها برای جابه جایی این کالاها از طبقه اول هزینه ای معادل ۵۰ هزار تومان درخواست یا دریافت می شود، چرا که این کالاها قابل حمل و نقل توسط یک نفر نیستند.

ایشان درباره خسارت هایی که ممکن است در حین کار متوجه افراد شود هم توضیح داد:برای این موارد نیز پیش بینی های لازم صورت گرفته و دفتری که به ارائه ی خدمات پرداخته ملزم به پرداخت خسارت است، اما اگر شرایط به گونه ای پیش رفت که در این روند مشکلی ایجاد شد، کمیسیون حل اختلاف اتحادیه حمل و نقل کالای شهری آمادگی پیگیری اینگونه موضوعات را خواهد داشت.